Regietheater

Je hebt een situatie, die moet veranderen. Jij moet niet veranderen, de situatie. Zo werkt dat toch? Nee, helaas, als er iets moet veranderen op de werkvloer hebben we elkaar hard nodig om de nieuwe werkelijkheid te creëren. Daarbij hoort praten over de voortgang zodat je kunt bijsturen terwijl het aan de gang is. “Ik zou dat heel anders doen!” Precies dit wordt in een veilige omgeving geoefend in een herkenbaar scenario, dat in goed overleg tot stand komt.

Twee acteurs spelen op leuke en intelligente wijze een uit de dagelijkse praktijk (of nabije toekomst) gegrepen scène. Deze is herkenbaar en humoristisch, zodat je veilig om jezelf en jouw collega’s kunt lachen. Vervolgens wordt de scene herhaald, deze keer mogen de deelnemers “stop” roepen als ze het niet eens zijn met de gang van zaken. Onder leiding van een intermediair mogen ze de acteurs tips en aanwijzingen geven, waarmee het verloop van de scene verandert. Als er geen “stop” geroepen wordt gaat de intermediair ervan uit dat het er bij de deelnemers precies zo aan toe gaat.  Het publiek zit op de stoel van de regisseur en wordt uitgedaagd om in te grijpen.

Deze beproefde techniek zorgt ervoor dat veel mensen aan het woord komen. De prikkelende scenes dwingen de deelnemers het achterste van hun tong te laten zien.  Zo kun je gedrag, missie en strategie inzichtelijk maken, door gedragsbarrières heen breken en de weg vrijmaken voor snelle verbetering. De sfeer is ontspannen en toch wordt er veel bereikt. 

Mindpepper van de maand

januari 2020

scrummen

december 2019

potentieel aanboren

november 2019

mobiliteit