Strategisch Communicatiespel

Procesverbetering en inzicht met een ogenschijnlijk simpel spel

Deze training is een hands-on spel, gebaseerd op het gedachtegoed van Goldrath (boek: Het Doel). Om totale processen te verbeteren (efficiënte ketenprocessen) is het nodig om de (keten-) knelpunten te ontdekken en die op te lossen.

Knelpunten worden vaak gezien als een puur logistieke aangelegenheid. In feite worden knelpunten in organisaties vaak veroorzaakt door puur menselijke factoren. Ego’s, slechte communicatie, starre organisatiestructuren, verkokerd denken, top-down versus bottom-up, gebrek aan flexibiliteit en creativiteit, blijven hangen in de oude paradigma’s etc.

Simpel en uitdagend

Een eenvoudig en tegelijkertijd uitdagend spel met een variatie aan ballen uit een grote koffer maakt veel van deze processen zichtbaar en voelbaar. De doorlooptijd (throughput) wordt enorm verbeterd door een combinatie van ‘systeem analyse’, brainstormen, reorganiseren, constant willen verbeteren, samenwerking en heldere communicatie.

Wanneer is het Strategisch Communicatiespel geschikt?

Ervaren hoe het is een onderdeel te zijn van een proces in Flow. Het spel vormt een momentopname van de huidige samenwerking van alle deelnemers in de groep. Direct inzicht in de manier van omgaan met elkaars creativiteit, (gekke/onuitvoerbare) ideeën en oplossingen.

Tevens komt snel boven tafel welke besluitvormingsprocessen wel en niet werken in deze groep en wat er nodig is keuzes te maken onder (tijds-)druk. Welke verantwoordelijkheid iedereen heeft in zo’n proces, komt zeker impliciet, maar vaak ook expliciet aan bod. En altijd met respect, plezier en lef.

Valt zeer goed te combineren met een jongleertraining.

Mindpepper van de maand

juni 2020

mei 2020

april 2020